TTTAD | Văn án

vườn mưa

Warnings: Truyện có đề cập đến mối quan hệ nam x nam. Nếu bạn nhạy cảm với thể loại này, vui lòng không xem tiếp.

Tilte: Thịnh thế Trường An dạ – 盛世长安夜

Author: YY Thủy Nguyệt – yy水月

Translators: GT, QT, TĐ

Editor: sofia

Hình chả liên quan gì đến truyện XD

View original post 89 từ nữa

Advertisements